ICT

Hoe kun je de efficiëntie van jouw bedrijf verhogen?

Transparantie over werkuren is binnen bedrijven nog altijd een controversieel punt. Omdat veel werkgevers niet altijd met hun neus op de werknemers kunnen zitten, in verband met afspraken of andere verplichtingen, kunnen zij vaak niet zelf in de gaten houden of hun werknemers werken volgens het aantal ingeroosterde uren. Natuurlijk willen werkgevers hun werknemers simpelweg geloven op hun woord maar desondanks dit kanhet fijn zijn om meer inzichtelijk te maken wie wanneer aan het werk is. Personeelsplanning software kan hierop een uitkomst vormen. Dit artikel is geschreven in samenwerking met de personeelsplanning software Nostradamus.

Hoe kan een urenregistratie programma bijdragen aan efficiëntie binnen bedrijven?

Nostradamus is een urenregistratie programma dat werkgevers kan helpen om hun werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er zijn verschillende manieren waarop bedrijfs efficiëntie door een dergelijk programma kan worden verhoogd:

  • Via personeelsplanning software kunnen werknemers online hun uren bijhouden. Dit houdt in dat zij via een computer, of enig ander beeldscherm, inklokken met dan wel een code, druppel of vingerafdruk. Dit zorgt ervoor dat je als werkgever niet meer uren uitbetaald dan nodig is. Hierdoor wordt bedrijfsefficiëntie verhoogd.
  • Ook geeft een urenregistratie programma eenvoudig in een overzicht weer welke werknemers er op welk tijdstip zijn ingepland, hoeveel diensten en uren zij staan ingepland, wat hun tarief is en hoeveel overuren er eventueel zijn gemaakt. Waar dit eerst alleen inzichtelijk kon worden gemaakt met behulp van verschillende tools of applicaties is dit nu allemaal inzichtelijk op één plek.
  • Verder maakt een dergelijk programma interne communicatie via werknemers onderling of tussen werknemer en werkgever mogelijk. Wanneer er bijvoorbeeld vrije uren moeten worden aangevraagd of wanneer een werknemer tegen bepaalde problemen aanloopt, kan hij of zij eenvoudig via het programma contact opnemen met de werkgever. Hierdoor wordt de werkgever niet ook buiten zijn werktijd om geconfronteerd met werk gerelateerde zaken.

Voor welke bedrijven is een uren registratie programma geschikt? 

Voor de meeste programma’s geldt dat zij niet worden beperkt tot een sector of branche. Zo wordt personeels planning software gebruikt door bedrijven uit de horeca maar ook door bedrijven uit de zorg- en retailsector. Kortom, ieder bedrijf dat werkt met werknemers en planningen komt in aanmerking! Op de website van Nostradamus is meer informatie te vinden over hoe je als bedrijf om kunt gaan met een dergelijk programma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *